Colocviu: Transferul sediului unei societăți într-un stat membru diferit de statul în care a fost constituită: cauza Cartesio, C-210/06

În parteneriat cu Centrul de Studii de Drept European, Revista Româna de Drept European, Uniunea Națională a Judecătorilor din România și Tribuna Economică, Societatea de Științe Juridice a organizat un eveniment remarcabil: colocviul Libertatea de stabilire. Transferul sediului unei societăți într-un stat membru diferit de statul în care a fost constituită: cauza Cartesio, C-210/06.