Colocviu: Transferul sediului unei societăți într-un stat membru diferit de statul în care a fost constituită: cauza Cartesio, C-210/06

În parteneriat cu Centrul de Studii de Drept European, Revista Româna de Drept European, Uniunea Națională a Judecătorilor din România și Tribuna Economică, Societatea de Științe Juridice a organizat un eveniment remarcabil: colocviul Libertatea de…

Dezbatere: Principiul oportunității urmăririi penale. Pro și Contra

În parteneriat cu Wolters Kluwer România și Universitatea Româno-Americană, Societatea de Științe Juridice a organizat un eveniment remarcabil: dezbaterea Principiul oportunității urmăririi penale. Pro și Contra.

Dezbatere: Aspecte juridice privind restituirea bunurilor imobile preluate abuziv de către stat

În parteneriat cu Universitatea Romano-Americana, C.H.Beck, Wolters Kluwer, Universul Juridic, Editura Hamangiu, Editura Universitara și Indaco, Societatea de Științe Juridice a organizat un eveniment științific remarcabil: dezbaterea Aspecte juridice privind restituirea bunurilor imobile preluate abuziv…

Conferință: JURINDEX

În parteneriat cu Universitatea Româno-Americană, Transparency Internațional România, Centrul de Studii de Drept European și Uniunea Națională a Judecătorilor din România, Societatea de Științe Juridice a organizat un eveniment științific remarcabil: conferința JURINDEX.